Työttömyyden aiheuttamat kustannukset eivät poistu leikkaamalla

Share |

Maanantai 27.3.2017 klo 9:07


Tuleva valtuustokausi on varsin poikkeava mahdollisen sote- ja maakuntauudistuksen vuoksi. Merkittävä osa kunnallisista palveluista siirtyy maakunnan vastuulle. Samalla korostuu päättäjien yhteisyökyvyn merkitys. Heidän on kyettävä entistä parempaan yhteistyöhön maakunnan muiden toimijoiden kanssa.

Muutos vaatii päättäjiltämme entistä enemmän kykyä hahmottaa ja johtaa kokonaisuuksia. Tulevilla päättäjillä ei ole varaa jäädä näpertelemään pienten asioiden kanssa, vaan on kyettävä johtamaan kuntaa kokonaisuutena. Kotka ansaitsee päättäjät, jotka kykenevät yhteistyöhön ja löytävät yhteiset ratkaisut silloinkin, kun ovat eri mieltä asioista.

Kotkassa talouden ongelmat ovat olleet pinnalla jo vuosia. Keskeisin syy kaupungin talouden epätasapainoon on suuri työttömyys, etenkin pitkäaikaistyöttömyys. Taloutta on sopeutettu jo vuosia tekemällä rakenteellisia muutoksia. Tuloksia on saavutettu useiden miljoonien edestä. Työttömyyden aiheuttamat taloudelliset paineet ovat kuitenkin niin suuria, etteivät tehdyt toimet ole oikaisseet riittävästi tilannetta.

Kaupungin toiminnan tehostaminen rakenteellisin muutoksin on hyvä tapa. Muutoksissa on pidettävä huolta siitä, ettei samalla tehdä lyhytnäköisiä ja väärin kohdennettuja leikkauksia. Niillä saadaan helposti aikaiseksi vain lisää menoja tuleville vuosille. Työttömyys ja sen aiheuttamat kustannukset eivät poistu leikkaamalla palveluista. Inhimillinen Kotka pitää huolta heikoimmassa asemassa olevista.

Kaupungin talous saadaan pysyvästi kuntoon ainoastaan työllisyysasteen nousulla ja pitkäaikaistyöttömyyden vähenemisellä. Kaupunginvaltuuston onkin laadittava yhdessä kuntalaisten ja alueen yritysten kanssa uusi avoin ja vuorovaikutteinen kuntastrategia. Strategian tärkeimpänä tavoitteena on oltava työllisyysasteen nostaminen Kotkassa. Tämän tavoitteen toteutumiseksi tarvitaan ihan uudenlaista johtajuutta ja päätöksenteon kulttuuria.


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini