Ryhmäpuheenvuoro 16.10.2017 Sami Virtanen, Sos.dem. valt.ryhmä

Share |

Tiistai 17.10.2017


Kampus-Areena-Hotelli kokonaisuus on päätöksenteon kannalta hankala yhtälö, joka helposti kääntyy perinteiseen muna vai kana kysymykseen ja sitä kautta siihen mikä rooli on kaupungilla kaupungin ja sen elinkeinorakenteen kehittämisessä.

Asiaa pohdittaessa mielestäni ainoat varmat asiat ovat ne, että Kotka ei voi jäädä paikalleen ja eteenpäin menemiseen tarvitaan rohkeita päätöksiä. Paikalleen jääminen on helpompaa. Varmaa on, että ellei Kampus-Areena-Hotelli hanketta haluta toteuttaa, on eteenpäin menemiseksi löydettävä jokin muu Kotkaa eteenpäin vievä elinvoimahanke. Mielestäni paikallaan pysyminen ei ole ratkaisu. Kantasataman tapahtumakeskuskokonaisuuteen liittyy aivan varmasti riski, mutta mielestäni suurempi riski on jäädä paikoilleen.

Paikalleen jäädessämme jäämme tappelemaan työttömyyden, epäsuotuisan ikärakenteen ja laskevan väestömäärän aiheuttamien kustannusten kanssa. Keinot hallita talouttamme jää tuolloin vain menorakenteen kasvun hillitsemiseksi eli suomeksi sanottuna säästämistä ja karsimista. Tulopuolen keinoiksi jää veronkorotukset.

Ryhmämme on ollut ja on jatkossakin vahvasti sitä mieltä, että Kotkaa tulee viedä eteenpäin ja kehittää. Elinkeinorakenteen monipuolistaminen ja kehittäminen yhdessä alueen yrittäjien kanssa on tämän valtuustokauden tärkeimpiä tavoitteitamme. Kehityksen jarruna ryhmämme ei aio olla.

Nyt esillä olevan Kampus-Areena-hotelli hankkeessa meidän ryhmälle varmasti vaikein asia on ollut hankeen valmistelun eteenpäin viemisen tapa ja aikataulu. Väitän, että ilman aktiivista kaupunginhallituksen ryhmäämme ja sen tekemää vahvaa valmistelun ohjaamista tämä nyt käsittelyssä oleva hanke ei olisi ollut valmistelultaan sellaisella tasolla, että asiasta olisi mahdollista tänään yrittää päätöstä. Ainakaan siten, että sosialidemokraattista valtuustoryhmää olisi ollut mahdollista saada esityksen taakse.

Tehdessä päätöstä, johon liittyy taloudellinen tai toiminnallinen riski, niin päätöksentekijän on päätöstä tehdessään kyettävä arvioimaan riskin suuruutta. Matkan varrella olemme pyrkineet siihen, että hankkeen vaikutukset alue- ja käyttötalouteen olisi mahdollisimman hyvin arvioitu. Samoin kuin hankkeen Kotkalle tuomat mahdollisuudet, ja sen mahdolliset riskit. Jokainen meistä ymmärtää, että kun on tulevaisuudesta kyse, ei kukaan pysty 100 % varmasti ja eurolleen asioita selvittämään ja lupaamaan. Se, että jonkun asian laskemista ja selvittämistä ei ole mahdollista tehdä etukäteen sentilleen oikein, ei voi kuitenkaan olla peruste selvittämättä jättämiselle.

Olemme yrittäneet saada hankkeeseen liittyvää riskiä kuvatuksi mahdollisimman tarkasti, emme siksi että haluaisimme olla hankalia tai viivästyttää asiasta päättämistä, vaan koska olemme halunneet pyrkiä sellaiseen valmistelutasoon, millä pystyisimme tekemään päätöksen hankkeeseen osallistumisesta. Valmistelun edetessä on vastauksia avoimiin kysymyksiin saatu. Osan laatu tyydyttää, osan ei.

Valmistelun osalta on edelleen asioita, jotka ryhmämme mielestä olisivat olleet päätöksenteon tueksi selvitettävissä, jos niin olisi haluttu. Tästä yhtenä esimerkkinä on tulevan tapahtumakeskuksen tavoitehinnan laskeminen nyt tehtyä tarkemmin. Tältä osin ryhmämme esittää vakavan moitteen valmistelun suhteen.

Päätöksenteon tueksi ovat valmistelijat tuottaneet erinäisiä laskemia ja arvioita. Laskelmat ovat tarkentuneet matkan varrella. Päätöksenteon kiirettä kuvaa hyvin se, että tehdessään esitystään valtuustolle kaupunginhallituksen jäsenillä ei ollut samaa aineistoa tai tietoa käytettävissä kuin mitä meillä on nyt valtuustossa. Osittain siihen perustuu myös se miksi kaupunginhallituksessa ryhmämme enemmistö oli pohjaesitystä vastaan.

Meistä riippumattomista syistä, tällä viittaan ammattikorkeakoulun asettamaan omaan sisäiseen aikatauluunsa ja sen aiheuttamasta kiireestä johtuen, on tänään kuitenkin päätöksenteon aika.

Ryhmämme on sähkörahojen käytön osalta sen perusratkaisun takana missä 40 miljoonaa lainataan konserniyhtiöillemme heidän elinkeinonsa tueksi tapahtuviin hankkeisiin ja investointeihin. Nämä investoinnit vahvistavat yhtiöidemme kykyä kasvaa ja kehittyä ja luovat samalla mahdollisuuksia uusien työpaikkojen syntymiselle ilman, että konsernin kokonaisvelka kasvaa.

Kotkan elinkeinoelämä ja työpaikat ovat vuosikymmeniä nojanneet satamaan, metsä- ja metalliteollisuuteen. Alalta on hävinnyt rakennemuutoksen ja teknologian myötä tuhansia ja taas tuhansia työpaikkoja. Kotka tarvitsee uusia talouden tukijalkoja. Tulevaisuuden työpaikat syntyvät yhä useammin palvelualoille. Ihmiset käyttävät yhä enemmän rahaa vapaa-aikaan, hyvinvointiin ja viihtymiseen.

Ryhmämme selkeä enemmistö näkee Kantasataman tulevan Kampus-Tapahtumakeskus-Hotelli kokonaisuuden luovan Kotkalle mahdollisuuden päästä osaksi tuota kasvua. Olemme varmoja siitä, että hankekokonaisuus tukee ammattikorkeakoulun kilpailukykyä ja imagoa turvaten sen kehittymistä ja tulevaisuutta. Uskomme siihen, että onnistuessaan kokonaisuus lisää Kotkan vetovoimaa tuoden kaupunkiin ihmisiä ja luoden siten työpaikkoja.

Ryhmämme on valmis hyväksymään kaupunginhallituksen esityksen seuraavin lisäyksin:

Päätösehdotuksen ensimmäinen kohta:

kampus ja tapahtumakeskus rakennetaan yhdessä synergiaetujen saavuttamiseksi. Lisäys lauseen loppuun kuuluen seuraavasti: Tapahtumakeskuksen rakennuttaja ratkaistaan erillisellä päätöksellä

Päätösehdotuksen kolmas kohta: kaupunki sijoittaa tapahtumakeskuksen rakentamiseen enintään 20

miljoonaa euroa. Lisäys lauseen loppuun kuuluen seuraavasti: Sijoittamistavasta tehdään erillinen päätös


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini