Tapahtumakeskus luo kasvun mahdollisuuksia

Share |

Torstai 29.4.2021 klo 13:14


Tapahtumakeskusasia puhututtaa. Ihan syystäkin. Kustannusten nousu urakkatarjousvaiheessa 11 miljoonalla eurolla on vakava paikka. Tulevana maanantaina kaupunginvaltuuston tulee ratkaista, myönnetäänkö hankkeelle lisärahoitusta 10 miljoonaa euroa.

Sosiaalisessa mediassa, mutta myös perinteisessä mediassa keskustelu näyttää helposti menevän syyllisten etsintään. Mikä on toki luonnollista tällaisessa voimakkaita tunteita herättävässä asiassa. Kustannusnousun syiden perkaamiselle on tässäkin prosessissa oma paikkansa ja aikansa. Se on tehtävä, mutta sen aika ei ole vielä. Syyllisten osoittamisella sen emme säästä nyt, emmekä tulevaisuudessa tästä hankkeesta euroakaan. Jälkipuinnin aika on rahoituspäätöksen jälkeen.

Nyt tapahtuva syiden tai syyllisten ruotiminen ei tuo tulevan maanantain päätöksenteon tueksi sellaista tietoa, joka auttaisi meitä arvioimaan millaisia vaikutuksia lisärahoituksen myöntämisellä tai myöntämättä jättämisellä on tulevaisuudessa yhteiselle kaupungillemme. Sillä siitähän lisärahoituspäätöksen kohdalla on kyse.

Tapahtumakeskus-Kampus hankekokonaisuus on valtuuston hyväksymällä hankesuunnitelmalla sidottu yhteen. Tällä on ollut keskeinen vaikutus valmisteluprosessiin ja hankekokonaisuuden suunnittelun etenemiseen ja sen ohjaamiseen. Nyt syntynyt 10 miljoonan lisärahoitustarve osoittaa, että ohjauksessa ei ole täysin onnistuttu. Olen kaupunginhallitukselle luvannut, että vielä tämän kevään aikana käydään sisäinen arviointikeskustelu tähänastisesta hankkeen ohjauksesta. Lisäksi tulen edellyttämään konsernijohdolta hankkeen rakennusaikaisen seurannan varmistamisesta riittävällä tasolla.
Xamkin keskittymisellä kantasatamaan ja siihen kiinteästi liittyvän tapahtumakeskuksen toteuttamisella yhdessä on merkittäviä positiivisia vaikutuksia tulevaisuuteen. Suunniteltu kokonaisuus tukee kaupunkistrategiamme keskeisiä tavoitteita.

Pidän erityisen tärkeänä Kantasatamakokonaisuuden vahvaa vaikutusta sekä kotkalaisen koulutuksen houkuttelevuuteen että alueen osaamistasoon. Lisärahoituksella varmistamme XAMK-kampuksen toteutumisen aikataulussaan. Samalla vahvistamme koko seutukunnan matkailualaa sekä alueen elinkeinorakennetta uudella tukijalalla. Hanke tuo kotkalaisille yrityksille uusia liiketoiminnallisia mahdollisuuksia. Uuden kampuksen myötä alueen yritysten ja XAMK:n tki-toiminta saa ihan uudenlaisen piristysruiskeen. Siitä on jo hyviä merkkejä ilmassa.

On selvää, että kustannusten merkittävän nousun myötä syntynyt tilanne korostaa entisestään hankkeen aluetalousvaikutusten merkitystä. Kiinteistöverotuottojen, tonttivuokrien ja aluetalousvaikutusten kautta, sekä kunnallisverojen arvioidun kasvun myötä hanke on edelleen kokonaistaloudellisesti kestävä.

Aluetalousvaikutuksista saimme jo esimakua myytyämme yli kahdella miljoonalla entisen Teboilin tontin opiskelija-asuntoja rakentavalle toimijalle. Samaan yhteyteen tulee myös uusi päivittäistavarakauppa uusine työpaikkoineen. Kertakorvauksella saadun tontinhinnan lisäksi näkyy toteutuva rakennuskohde kaupunkimme taloudessa lisääntyvinä kiinteistöverotuottoina ja uusien työpaikkojen tuomina kunnallisverokertyminä. Konserniyhtiöistä uusi hanke tuo uuden asiakkaan niin energia kuin vesiyhtiöllekin.

Kampushankkeen viivästyminen, uudelleen arviointi ja uudelleen suunnittelu on asia, jonka eteen en halua kaupunkimme joutuvan. Sen negatiiviset vaikutukset ovat strategiamme tavoitteiden kannalta erittäin haitalliset. Tavoittelemamme kehityksen pysäyttäminen tulee näkymään taloudessamme pitkälle tulevaisuuteen. Siksi pidänkin suurena riskinä ja jopa virheenä, mikäli valtuusto ei lisärahoitusta myönnä.


Yritän ehtiä vielä ennen maanantaita avata asiaa enemmän perustellen.


Kommentit

21.5.2021 10:48  Eero Kahra, ins.

Olen Kotkalainen äänestäjä, veronmaksaja ja eläkkeellä. Tapahtumakeskus on OK, XAMK on OK ( nuoriin on investoitava; koulutus).
Kuntamme Kirjasto alkaa olla selvitysten mukaan " uusimistarpeessa " ja Kotkan Uimahalli vuotaa. Kunnollista esitys-areenaa ei ole ( vrt. Kuusankoskitalo), joten nimekkäät artistit eivät edes tule Kotkaan. On pidettävä " järki päässä " mitä vero-euroilla tehdään. Hulppea " hotelli-Kotka "
tulee perustella todella hyvin.

Onko selvitetty mikä on vuositasolla ( 365 vrk) nykyisten hotellien (Vaakuna, Karhulan 2 hotellia ) käyttöaste ?? Pelkästään poliittisilla mielipiteillä eivät täyttöasteet täyty missään.

Ei Kotkan kaupungin ainakaan tule ryhtyä
Hotelli- Operaattoriksi. Verorahat ja investoinnit tulee pääsäänntöisesti käyttää kunnan asukkaita varten.

Pian pääsee äänestyskoppiin.

13.6.2021 8:35  Sami Virtanen

Hei!

Kiitos viestistäsi. Kotka ei ole missään nimessä itse lähdössä hotellibisnekseen mukaan, vaan Kantasatamaan etsitään yksityistä toimijaa. Toivotavasti löytyy pian.


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini