Tilinpäätöspuhe 31.5.2021

Share |

Maanantai 31.5.2021


Vuosi 2020 onnistui koronaepidemiasta huolimatta talouden näkökulmasta huomattavasti ennakoitua paremmin. Kotkan kaupungin vuoden 2020 tilinpäätös on kaikkien koronan aiheuttamien vaikeuksien jälkeenkin noin 2,2 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

Hyvän tuloksen taustalla ovat verotulojen toteutuminen ennakoitua paremmin ja se, että valtionosuudet toteutuivat noin 15 miljoonaa euroa korkeampina kuin talousarviossa ennakoitiin. Valtionosuuksien kokonaismäärässä näkyvät myös kaupungille osoitetut valtiovallan koronatuet. Ylijäämään vaikutti myös odotettua pienemmät henkilöstökulut.
Tuloksen myötä kaupungin kumulatiivinen ylijäämä nousee noin 11,3 miljoonaan euroon.
Myös koko konsernin osalta tulos oli erinomainen. Kotka-konsernin osalta ylijäämä vuonna 2020 oli lähes 9 miljoonaa euroa. Konsernin kumulatiivinen ylijäämä on tämän jälkeen liki 60 miljoonaa.
Huomion arvoista on myös se, että ylijäämän lisäksi teimme noin 14,2 miljoonan euron edestä enemmän poistoja kuin talousarviossa ennakoimme. Tämä on avuksi tulevien vuosien kestävälle taloudenpidolle. Valittu linja sen sijaan, että olisimme paisuttaneet tulostamme ja sitä kautta kumulatiivista ylijäämää, on mitä suuremmissa määrin vastuullista talouden hoitoa.

Tässä yhteydessä haluan myös nostaa esiin sen myös tosi asian, että kaupungin talous olisi toteutunut lähes tulkoon talousarvion mukaisena ilman koronan vaikutuksiakin.
Suuri vaikutus Kotkan tilinpäätökseen on myös Kymsotella, jolle suoritettavalla kaupungin maksuosuudella on merkittävä osa kaupungin kokonaismenoista. Tämän lisäksi on huomioitava, että pääosin koronan vuoksi Kymsoteen syntynyt n. 33,5 miljoonan alijäämä on huomioitu tilinpäätöksessämme n. 10 miljoonan alijäämän kattamisvarauksella

Sote-uudistuksen paraillaan edetessä valtakunnan päätöksenteon tasolla, on kaikkien syytä varautua siihen, että vuoden 2022 talouden osalta joudumme tavalla tai toiselle em. mainitun varauksen purkamaan. Joko jo ensi vuoden talousarviossa huomioiden tai viimeistään sen tilinpäätöksen kohdalla.

Haluan tässä kohtaa kiittää koko kaupunginhallituksen puolesta koko organisaatiotamme työstä kaupunkimme eteen vaikeana vuonna. Koronan aiheuttaman epävarmuuden vuoksi arjessamme on ollut viimeisen vuoden aikana monesti edessä kasapäin kysymyksiä ja ratkaistavia asioita, joihin emme ole voineet tai osanneet ennalta varautua ja joihin ei ole suoralta kädeltä ollut valmiita vastauksia. Kiitos valmiusjohtoryhmään osallistuville, kiitos koko henkilöstölle ja kiitos valtuutetuille ja lautakuntien jäsenille. Kaikilla on ollut omalta osaltaan tärkeä rooli onnistumisemme takana.

Hyväksyessämme tänään tilinpäätöksen ja siihen liittyvät asiakirjat voimme mielestäni sanoa onnistuneemme jättämään tulevalle valtuustolle hyvän lähtökohdan jatkaa työtä taloudeltaan kestävän, elin- ja vetovoimaisen kotikaupunkimme Kotkan kehittämiseksi kohti kestävää tulevaisuutta.


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini