Litteroitu talousarviopuhe

Share |

Keskiviikko 17.11.2021


Videotallenteelta litteroitu puheeni valtuuston talousarviokokouksessa. Saattaa siis olla joiltakin osin...äh ei niin luettavaa.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Ihan alkuun haluan antaa kiitokset meidän virkakoneistolle. Talousarvion valmistelu on ollut tänä syksynä poikkeuksellisen vaikeaa ja minusta tuntuu, että meidän virkakoneisto on joutunut melkoisia spakaatteja tekemään tässä matkan varrella. Kiitokset myös meidän valtuustoryhmille. Minulla on semmoinen tunne, että valtuustoryhmät ovat kiitettävällä tavalla ymmärtäneet tämän tuskan mitä on ollut tämän talousarvion valmistelun kohdalla ja kiitän siitä kärsivällisyydestä mitä valtuustoryhmillä on löytynyt tämän asian suhteen. Olemme yrittäneet pitää valtuustoryhmien puheenjohtajia mahdollisimman hyvin ajan tasalla, miten tilanne on tässä kehkeytynyt ja edennyt.


Kuten kaikki tietää niin talousarvion valmistelun osalta on vaikea tilanne. On muutama isompi seikka mitkä vaikuttavat siihen. Toinen on Kymsote. Sen kohdalla puhutaan tämän vuoden osalta ennakoidusta toteumasta. Kymsoten osalta vaikuttaa myös tuleva vuosi sekä Kymsotea ja kaikkia kuntia kohtaava hyvinvointialueuudistus. Hyvinvointialueuudistuksen myötä vaikutukset jäljelle jäävän kunnan valtionosuuksiin on semmoinen vaikeuskerroin, mikä tässä valmistelun aikana on tullut esiin ja vaikuttaa myös tämän illan ratkaisuihin aivan varmasti.


Vietäessä nämä luvut meidän talousarvioon ja taloussuunnitelmaan, siis Kymsoten luvut sekä arviot meidän tulevista valtionosuuksista ja verotuloista, niin sillä lähtötasolla, että Kymsotelle varattaisiin meidän ensi vuoden talousarviossa suurin piirtein samaa tasoa mitä ennakoidaan tänä vuonna menevän eli se noin 233,6 miljoonaa, tarkoittaa se meidän taloussuunnitelmakauden osalta lähtökohtaisesti vuoden 2024 lopun osalta n. 19.8 miljoonan kumulatiivista alijäämää.


Jokainen varmasti ymmärtää luvun suuruuden niin isoksi, että sitä on hyvin vaikea lähteä kuromaan kasaan etsimällä puuttuvaa 19,8 miljoonaa meidän jäljelle jäävästä omasta toiminnasta. Se ei ole realismia. Ainakin ne valtuutetut, jotka ovat aiemmin olleet mukana tekemässä talouden tasapainottamisohjelmia tietää sen, että meidän omasta toiminnasta, eli mm. perusopetuksesta, varhaiskasvatuksesta ja teknisestä toimesta ei yksinkertaisesti ole löydettävissä sellaisia kultamunia, joita noukkimalla saisimme kasaan 19,8 miljoonaa. Ollaan siis aika isojen asioiden äärellä.


Viime viikon torstaina ennen kaupunginhallituksen kokousta talousjohtaja avasi valtuustoryhmien puheenjohtajille näitä lukuja ja tätä tilannetta. Siinä yhteydessä hän nosti semmoisen asian esiin, että tälle vuodelle pystymme tekemään tilinpäätöksen yhteydessä aikoinaan HaminaKotka-sataman yhtiön synnyttämisen yhteydessä tehtyihin kirjauksiin korjausta. Se helpottaa meidän tämän vuoden osalta taloutta noin 4,9 miljoonaa. Vaikutus suoraan tulokseen puoli miljoonaa ja loput arvojen korjauksena.Se tuo pikkasen meille helpotusta, mutta senkin jälkeen meille jää tasapainotettava se noin 15 miljoonaa taloussuunnitelma kaudella.


Sitten tulee puheenvuoroni vaikein osuus. Kaupunginhallituksen esitys, joka teidän käytössänne on tälle illalle, on nollalinja eli vero veroja ei koroteta. Se on äänestystulos. Kaupunginjohtajan pohjaesitys oli 0.25 % tuloveron korotus vuodelle kaksikymmentäkaksi ja näin ollen, kun tiedetään, että se lukittuu nyt kahdeksi vuodeksi, niin myös vuodelle kaksikymmentäkolme. Tällä plus sillä, että olisi tehty pieni lisävarauma vuodelle kaksikymmentäneljä olisimme saaneet noin 10 miljoonan euron verotulojen kasvun osoitettua meidän taloussuunnitelmakaudelle. Tasapainotettava meille jäisi silloin noin se viitisen miljoonaa.


Henkilökohtaisesti olin kaupunginhallituksen käsittelyssä sitä mieltä, että me emme selviä meidän taloussuunnitelmakauden osalta kokonaisuudessaan ilman veronkorotusta ja olen edelleen sitä mieltä. Toivon, että käymme tänä iltana tästä rapsakkaa, mutta hyvähenkistä keskustelua ja lopputuloksena on valtuuston päätös, jolla emme aiheuta meidän omaan talouteemme semmoista riskiä, että meidän taseesta löytyy kumulatiivista alijäämää sellaisia määriä, että meillä ei ole niitä jatkossa mitään mahdollisuutta paikata.


Kaupunginjohtaja lähti omassa ehdotuksessaan siitä, että kiinteistön veroihin ei tänä vuonna kosketa. Mielestäni se on hyvä linjaus. Kaupunginjohtaja käytti perusteluna sitä, että jos tässä seuraavan vuoden aikana tapahtuu jotain sen kaltaista kehitystä, että meidän pitää pystyä reagoimaan asiaan ensi syksynä, jolloinka emme siis voi koskea tuloveroprosentin, niin meillä on hätätapauksessa käytettävissä silloin kiinteistöveroon liittyvät korotukset.
Yksi semmoinen riski mikä sinne ensi syksylle painaa päälle on se, että tiedetään hyvinvointialueuudistukseen liittyvä veroprosenttileikkuri päätettävän lopullisesti ensi kevään aikana. Meidän talousarvioehdotus lähtee siitä, että sen taso on se 12,39% mikä on lakiin kirjattu. Mikäli se onkin jostain syystä isompi, sen ei tarvitse nousta kun puolella prosentilla sen leikkurin, niin meillä on heti 5 miljoonan ongelma. Meillä pitää jäädä pelivaraa ensi vuotta varten. Toinen riskitekijä on tietenkin se, että millä tavalla Kymsoten tulos tänä vuonna toteutuu, mutta ennen kaikkea myös se, että minkälaiseksi muodostuvat ensi vuoden osalta Kymsote meille tulevat laskut. Nyt kun nähdään, että korona ei ole yhtään helpottamassa, niin riskit siihen kasvaa, että summat mitä Kymsoten osalta tällä hetkellä ensi vuodelle ennustetaan, on jotain aivan muuta. Tämä selviää, kun ensi vuotta on eletty pidemmälle.


Oikein hyvää veroprosenttikokousta kaikille ja toivottavasti saamme tänään yhdessä hyviä päätöksiä aikaiseksi.


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini