Ryhmäpuheenvuoro. Hyvinvointialueen talousarviokokous

Share |

Tiistai 20.12.2022


Valtakunnallinen sote-ratkaisu on pian siirtymässä vuosikymmenten vatvomisen jälkeen varsinaiseen toteutusvaiheeseen.  Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastuspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy alueen kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille. Sen jälkeen ei ole enää kyse valmistautumisesta muutokseen, vaan muutos on totisinta totta.

Muutos ei Kymenlaaksossa ole aivan niin iso kuin niillä alueille, joilla ei ole pohjalla sote-kuntayhtymää. Edellä mainitun lisäksi olemme aluevaltuustona erilaisia strategioita ja suunnitelmia hyväksyessämme, pyrkineet valmistautumaan muutokseen parhaan kykymme mukaisesti.

Nyt on jäljellä vielä historiallinen hetki hyväksyessämme tänään ensimmäistä hyvinvointialueemme talousarviota. Tätä talousarviota voi kuvata niin valmistelun kuin sisällönkin osalta varsin tekniseksi suoritukseksi. Kyseessä on ennemmin toiminnan käynnistävä budjetti kuin meille tarkat toiminnan raamit kertova asiakirja.

Ensimmäisestä talousarviosta päätetään tilanteessa, johon sisältyy paljon epävarmuustekijöitä. Suurimpana rahoitukseen liittyvät epävarmuudet. Tiedossa on rahoituksessa oleva rakenteellinen alijäämää, joka lain hengen mukaisesti oikaistaan ensi vuonna kuntien tilinpäätöstietojen valmistuttua ja nykyisten sotekustannukset selvittyä. Tehtävä oikaisu ei kuitenkaan riitä kokonaan korjaamaan alueemme arvioitua rahoitusvajetta. Työtä kestävän taloutemme eteen tulee riittämään koko suunnitelmakauden ajan ja osin varmasti sen ylikin.

Epävarmuutta ensi vuoden talousarvion laadinnassa ovat lisänneet myös viime vuosien koronakustannukset, ja koronan vuoksi syntynyt hyvinvointialueille siirtyvä hoitovelka. Hoitovelan purkaminen vaatii niin toiminnallisia kuin taloudellisia panostuksia.

Kestävään talouteen pääsemiseksi olemme sen edessä, että moni asia tulee muuttumaan. Monen asian tuleekin muuttua, jotta pääsemme tavoitteisiimme niin talouden kuin toimivien ja laadukkaiden palveluiden osalta. Muutoksen ohella saman aikaisesti on kyettävä pitämään kiinni monesta jo toimivasta asiasta. Toimivaa ei pidä romuttaa.

Ryhmämme mielestä tärkeimpiä asioita, jossa meidän tulee onnistua ja johon tarvitaan muutosta, on henkilöstön saatavuuteen ja pysyvyyteen liittyvät asiat. Hyvinvointialueen tulee olla houkutteleva, henkilöstöstään huolta pitävä työnantaja. Ilman hyvinvoivaa ja riittävää henkilöstöä hukka meidät perii.

Meille sosiaalidemokraateille tärkeää on, että soteuudistuksen tärkeät tavoitteet alkavat oikeasti toteutumaan myös meillä Kymenlaaksossa. Eli ihmiset saavat oikeanlaista hoitoa oikea-aikaisesti ja että kykenemme panostamaan tulevaisuudessa entistä enemmän ennaltaehkäiseviin keinoihin, hoitoketjujen toimivuuteen, palvelujen saatavuuteen ja oikeanlaiseen palveluohjaukseen.

Nyt tehtävässä talousarviossa ja aiemmin hyväksytyissä asiakirjoissa on kirjattu keskeisimmät tavoitteet, joilla toimintamme vaikuttavuutta, kustannustehokkuutta ja laatua parannetaan. Valtuutettuna tarvitsemme näiden tavoitteiden ja suunnitelmien osalta ns. lihaa luiden ympärille, muutkin kuin minä. Siksi on tärkeää kiinnittää huomiota viranhaltioiden, aluehallituksen ja aluevaltuuston väliseen yhteistyöhön. Ennaltaehkäisevällä ja oikean aikaisella tiedon jakamisella pidämme päätöksentekomme palveluketjun kunnossa ja tehokkaana. Tähän kannattaa oikeasti panostaa, sillä toimiva ja avoin keskinäinen vuoropuhelu on kultaa kalliimpaa.

Se etten mainitse tässä puheessani yhtään lukua talousarviostamme ei ole protesti. Haluan korostaa sillä sitä, että käsittelyssä oleva talousarvio on ehkä vahvemmin kuin koskaan poliittisen urani aikana kirjaimellisesti arvio. Nyt esillä olevat luvut tulevat moninaisten syiden vuoksi muuttumaan lähes valon nopeudella. Tämä ei ole kritiikkiä valmistelijoita kohtaan, vaan alleviivaa talousarvioomme liittyviä epävarmuustekijöitä.

Meidän on tässä tilanteessa pakko hyväksyä, että talousarvio on yleistasoinen. Siitä huolimatta siinä näkyy kuitenkin suunta, jota kohden olemme matkalla.

Kun olemme suunnan ja määränpään on yhdessä päättäneet, niin nyt täytyy myös yhdessä yrittää valitulla tiellä pysyä.  Tasainen tie ei tule olemaan, mutta sitä on kuljettava, vaikka vaikealta tuntuisi. Polulta polulle päätön poukkoilu johtaa ennen pitkään umpikujaan eksymiseen.  

Valtuustoryhmämme näkee tärkeäksi, että toiminnan käynnistyttyä saamme valtuustona matkan varrella toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen ja toteuttamisen osalta yksityiskohtaisempaa ja aktiivisesti päivitettyä tietoa, jotta valtuusto tulevia talousarvioita tehdessään voi entistä paremmin tehdä tarvittavia reittivalintoja oikeassa suunnassa pysymiseksi.  

Valtuustoryhmämme puolesta kiitän aluehallitusta ja talousarviota laatineita viranhaltijoita tehdystä työstä ja kannattamme esitetyn talousarvion hyväksymistä muutamalla lisäyksellä, jotka teemme yksityiskohtaisen käsittelyn yhteydessä.


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini