Vaaliajatuksia

Päätöksiä sinulle!

Sosiaaliturvajärjestelmä on uudistettava. Sen pitää olla nykyistä joustavampi ja sen tulee mahdollistaa työn tekeminen kaikissa tilanteissa. Ihmisten juoksuttaminen luukulta toiselle ei saa olla enää 2020-luvulla arkeamme. Sosiaaliturvan pitää kannustaa työn tekoon, eikä rangaista niitä, joilla ei ole mahdollisuutta työhön. #sosiaaliturva


Eläkeratkaisuissa pitää ottaa huomioon nykyisten eläkkeensaajien eläkkeiden taso. Pienimpiä eläkkeitä on kyettävä korottamaan ja muiden eläkkeensaajien ostovoima on turvattava veroratkaisuin. Eläkeratkaisut eivät saa vaarantaa tulevien sukupolvien eläketurvaa. #eläkkeet

Hyvinvointi perustuu työhön. Suomen työpaikat perustuvat osaamiseen ja osaaminen koulutukseen.
Tulevaisuuden kannalta Sipilän hallituksen suurimpana virheenä ovat olleet koulutusleikkaukset, etenkin ammatillisen koulutuksen laadun lähes täydellinen alas ajaminen. Se on suuri virhe Suomen kilpailukyvyn ja nuortemme tulevaisuuden kannalta. Tämä virhe tulee heti. #osaaminen #koulutus #nuoret


Ilmastonmuutosta vastaan


Suomen menestys on nojannut pitkälti metsä- ja teknologiateollisuuteen. Keskustelu ilmastonmuutoksen torjunnasta ei saa olla metsäteollisuuden ja ilmastotavoitteiden välistä vastakkainasettelua. Meidän pitää huolehtia, että metsäteollisuus säilyy hyvinvointimme yhtenä tukipilarina myös ilmastonmuutoksen torjunnan aikakaudella. Metsäteollisuus voi olla ilmastonmuutoksen syyn sijaan sen yksi osaratkaisu. Se edellyttää vastuullista metsätaloutta ja ennen kaikkea korkeaa osaamista ja innovaatioita. #metsäteollisuus #teknologiateollisuus


Ilmastonmuutos asettaa kovia haasteita energiantuotannolle. Ydinvoimaa vähäpäästöisenä tuotantotapana ei ole varaa sulkea pois keinovalikoimasta. Kokonaan uusiutuvaan energiaan siirtyminen on hyvä pitkän ajan tavoite.


Tulevalla hallituskaudella tulee myöntää Fortumin nykyisille laitoksille jatkoluvat. On päästävä eroon keskustelusta, jossa uusiutuva energiantuotanto ja ydinvoima asetetaan vastakkain. Mikäli maapallon lämpeneminen halutaan pysäyttää, tarvitaan molempia. Tarvitaan toimia, joilla ydinvoimaloiden sijaan suljetaan kivihiilivoimalat.#ilmastonmuutos #energia

Lisää ajatuksiani löydät blogistani!