Sami Virtanen - Viisas valinta.
Kaakkois-Suomen vaalipiiri

Tulevissa vaaleissa on kyse siitä millaisen linjan Suomelle valitsemme. Taantumassa talouttamme ylisuurilla leikkauksilla supistavan ja Suomea kurjistavan linjan vai toivoa ja talouden kasvua tukevan linjan. Minä valitsen toivon ja kasvun. Alla n. 500 merkkiin tiivistettyinä kolme näissä vaaleissa tärkeää teemaa. Minua voit äänestää Kaakkois-Suomen vaalipiirissä numerolla 115.

Terveys: Hyvinvointialueiden rahoitus on turvattava. Toimivat sosiaali- ja terveyspalvelut ovat tärkeä osa tavallisen suomalaisen arkea. Hyvinvoinnin luominen tulee halvemmaksi kuin pahoinvoinnin hoitaminen. Haluan Suomen olevan aidosti asukkaistaan huolehtiva maa. Kunnilla on siinä tärkeä rooli. Onkin tärkeää tukea ja kannustaa kuntien mahdollisuuksia huolehtia oman alueensa ihmisten hyvinvoinnin edistämisestä.

Turvallisuus: Ulkoisen turvallisuuden lisäksi huolehdittava sisäisestä turvallisuudesta. Tehtävä päätöksiä, joilla huolehditaan tavallisen suomalaisen arjenturvallisuudesta. Se, että ihmiset tulevat toimeen ja voivat kokea kuuluvansa yhteiskuntaan on paras keino huolehtia sisäisestä turvallisuudesta. Syrjäytymisien estäminen ja yhteiskuntaan sitouttaminen vähentävät rikoksia ja näkyvää pahoinvointia. Työ ja reilut pelisäännöt työmarkkinoilla luovat arjenturvaa. Poliisien määrää on lisättävä ja rangaistusten vastattava tekojen vakavuutta.

Talous:

Taloudessa on kyse muustakin kuin valtion velasta. Yhtä lailla on huolehdittava hoitovelasta ja ihmisten kyvystä selvitä taloudellisesti arjestaan. Väärällä talouspolitiikalla lisätään hyvinvointivelkaa ja sen maksamiseen tarvitaan ihan oikeita euroja. Siksi millään sellaisella säästöpolitiikalla, jolla aiheutetaan pahoinvoinnin kasvua, ei Suomen taloutta kuntoon laiteta. Sellaiset leikkaukset, joilla heikennetään suomalaisten ostovoimaa ovat turmioksi palvelualoillemme. Ne pitää jättää tekemättä. Päätökset, joilla puutumme pahoinvoinnin juurisyihin, ovat kestävintä talouspolitiikkaa.

Vaalihaastattelu

1. Miksi lähdit ehdolle eduskuntaan, mihin haluat vaikuttaa?

Opiskellessani sosiaalialaa 90-luvun alussa ymmärsin, ettei hyvinvoinnin ja tasa-arvon edistämiseksi riitä se mitä valmistuttuani työkseni teen. Ei riitä, että autan ja tuen asiakkaitani yksilöinä, vaan minun on sosiaalialan ammattilaisena pyrittävä vaikuttamaan koko yhteiskuntamme kehittymiseen. Sen vuoksi lähdin vuonna 1996 mukaan politiikkaan ja sillä tiellä ollaan edelleen.

Tulevana kansanedustajana haluan vaikuttaa asioihin, jotka koskevat ihan tavallisten ihmisten arkea. Näitä ovat mm. terveys, turvallisuus ja talous. Tärkeää on myös oman alueemme edunvalvonta ja työpaikkoja synnyttävien investointien varmistaminen alueellemme. Haluan mahdollistaa kasvun syntymistä kurjistamisen sijaan.

2. Millaisen edustajan kansa sinusta saa, millainen tyyppi olet?

Vahvuuksiani ovat pitkä kokemus yhteisten asioiden hoitamisesta, yhteistyökyky, neuvottelutaidot ja rauhallisuus vaikeissakin tilanteissa. Jalkani ovat tukevasti maanpinnalla ja katse kohti tulevaa. Perehdyn asioihin ja toimintani on tavoitteellista. Poliittiset tavoitteeni nousevat ihan tavallisten suomalaisten elämästä sekä alueemme edun ajamisesta.

Minulle tärkeää on pitää huolta päätöksenteon ilmapiiristä. Näen päätöksentekomme ilmapiirin heijastuvan koko yhteiskunnan ilmapiiriin. Päättäjinä meillä on siitä iso vastuu. Olisi sitten kyse paikallisesta tai valtakunnallisesta päätöksenteosta. Mottoni on: ”Tulevaisuus tehdään etsimällä ratkaisut, joista voimme olla yhtä mieltä”.

3. Mitä erityisesti Kaakkois-Suomelle tärkeää asiaa haluat kansanedustajana edistää?

Kaakkois-Suomen vientiteollisuuden kilpailukyvyn varmistaminen ja logistiikan työpaikkojen säilyttäminen huolehtimalla alueemme teiden, ratojen ja satamien ylläpidosta ja kehittämisestä. Merenkulun väylämaksut on poistettava ja vt-15 laitettava kuntoon.

Hyvinvointialueiden rahoituksen turvaaminen on paras keino huolehtia alueemme ihmisten hyvinvoinnista ja arjenturvallisuudesta. Hoitovelan kasvu on pysäytettävä.

Puolustusvoimien tutkaongelma on ratkaistava, jotta Kaakkois-Suomeen on mahdollista rakentaa tuulivoimaa. Ilman tätä alueemme ei pysty kilpailemaan vihreän siirtymän investoinneista ja uusista työpaikoista. Tämä on koko Suomen kansantalouden kehittymisen kannalta erittäin tärkeää.

4. Miksi SDP?

Arvojen vuoksi. Vapaus, solidaarisuus ja tasa-arvo. Näiden arvojen pohjalle voi rakentaa poliittisia tavoitteita ja tehdä päätöksiä, joilla ollaan ihan tavallisen suomalaisen puolella.

5. Mikä on sinulle tärkein asia elämässäsi ja miksi?

Perhe. Ilman perhettäni minä en olisi minä.