Biojalostamopäätöstä tuettava paikallisesti

Share |

Keskiviikko 7.2.2018 klo 10:44


UPM:n maanantaina julkistama biojalostamoselvitys Kotkan Mussalossa on merkittävä uutinen koko seutukunnalle. UPM:n aloittama vuoden kestävä selvitystyö ja ympäristövaikutusten arviointi on vasta ensi askel, mutta samalla merkittävä askel kohti varsinaista investointipäätöstä.

Kotka ja Hamina ovat yhdessä tehneet strategisenvalinnan edistää ns. satamasidonnaisten toimintojen saamista satamiemme yhteyteen. Tavoitteena on ollut saada uusia investointeja seudullemme. Taustalla on tehty aktiivisesti työtä erilaisten toimijoiden ja toimintojen saamiseksi seudullemme. Itse olemme tienneet ja uskoneet seutumme olevan monelta osin kilpailukykyinen vaihtoehto investointipäätöksiä tehtäessä. Sosialidemokraatit ovat antaneet vahvan tukensa valitulle strategialle.

Biojalostamoselvityksen käynnistyminen on hyvä osoitus valitun strategian ja sen eteen tehdyn työn toimivuudesta. HaminaKotka satama Oy on ollut keskeisessä roolissa erilaisten investointimahdollisuuksien selvittämisessä ja luomisessa. Aikoinaan tehty satamien yhdistämispäätös on osoittautunut seutukuntamme kehittämisen kannalta oikeaksi päätökseksi.

UPM:n vuoden kestävän selvitystyön aikana meidän pitää pystyä viestimään heille erinäisin toimin, että olemme valmiit tosissamme edistämään heidän suunnittelemansa investointinsa sijoittumista seudullemme. Olisi varmasti viisasta perustaa yhteistyössä mm. Kotkan kaupungin, HaminaKotka sataman ja Cursorin kanssa UPM:n hanketta varten projektiryhmä joka vastaa siitä, että asian valmistelua tuetaan paikallisesti parhaalla mahdollisella tavalla.

Yksi keino tukea investointipäätöksen syntymistä voisi olla selvittää UPM:n biojalostamolla tarvitseman työvoiman osaamistarpeiden ja paikallisen työvoimatarjonnan koulutustarpeiden kohtaaminen jo vuoden kestävän selvitystyön rinnalla. Olisi hyvä mikäli kykenemme luomaan jo etukäteen mallit mahdollisen lisäkoulutuksen rakentamiseen ja sen tukemiseen yhteistyössä alueen oppilaitosten kanssa. Tämä olisi yksi keino osoittaa, että seutumme on aidosti valmis ottamaan vastaan myönteinen investointipäätös.


Kommentit

7.2.2018 21:35  Juha Harjunen

Juuri näin. Ilman selkä tukea ja tuntuvaa mukana oloa ei kaupunkimme ja seutukuntamme kehity. Tässä mennä juuri haluttuun suuntaan. Hienoa!


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini