Iso ja nöyrä kiitos siitä luottamuksesta, jonka sain 4750 äänen muodossa. Valitettavasti se ei tällä kertaa riittänyt. Työni suomalaisten hyvinvoinnin ja koko Kymenlaakson eteen jatkuu. Tarkemman analyysin paikka on muutaman nukutun yön jälkeen.

Tervetuloa!

Olen Sami Virtanen, sosiaaliohjaaja, kotkalainen SDP:n kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja. Tällä hetkellä olen myös maakuntavaltuuston 1. varapuheenjohtaja ja aluevaltuutettu.

Vahvuuksiani ovat yhteistyökyky, neuvottelutaidot ja rauhallisuus vaikeissakin tilanteissa. Jalkani ovat tukevasti maanpinnalla. Perehdyn asioihin ja toimintani on tavoitteellista.

Opiskellessani sosiaalialaa ymmärsin, ettei hyvinvoinnin ja tasa-arvon edistämiseksi riitä se mitä valmistuttuani työkseni teen. Ei riitä, että autan ja tuen asiakkaitani yksilöinä, vaan minun on sosiaalialan ammattilaisena pyrittävä vaikuttamaan koko yhteiskuntamme kehittymiseen. Sen vuoksi lähdin vuonna 1996 mukaan politiikkaan ja sillä tiellä ollaan edelleen.

Blogin uusimmat:

Tänään on tärkeääkin tärkeämmät vaalit

Sunnuntai 2.4.2023 klo 8:44

Nyt, jos koskaan, on aika äänestää suomalaisten hyvinvoinnin puolesta. Luotan siihen, että suomalaiset lähtevät sankoin joukoin antamaan tukensa sosiaalisesti oikeudenmukaiselle politiikalle.

Luotan siihen suomalaisten tietävän, ettei pienituloisilta leikkaamalla emme Suomen taloutta pelasta. Uskon äänestäjien sydämen olevan punainen ja vasemmalla.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta.

Suomen satamat priorisoitava

Lauantai 1.4.2023 klo 16:24

Euroopan Unioni on priorisoinut alueellaan sijaitsevat satamat. Ylimpään luokkaan kuuluvat EU:n ydinsatamat, joita on 80 kappaletta. Suomessa ydinsatamia ovat HaminaKotka, Helsinki ja Turku/Naantali.

EU vahvistaa infraverkostojaan ydinsatamiensa kanssa ja hallitsee siten resurssejaan. Myös Ruotsi on pystynyt priorisoimaan maan satamaverkostonsa. Suomessa kaikki yritykset järkeistää valtion investointeja satamiin suuntautuviin meri-, rautatie- ja tieverkostoihin ovat kaatuneet heti alkuunsa.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta.

Nuoret ansaitsevat parempaa mielenterveyspolitiikkaa

Torstai 30.3.2023 klo 19:26

Kansallisen Mielenterveysstrategian yhtenä tavoitteena on mieleltään oireilevan varhainen tunnistaminen ja tuki sekä sairastuneen tarpeenmukainen ja oikea-aikainen hoito. On laskettu, että mielenterveyden häiriöt maksavat yhteiskunnallemme n. 11 miljardia vuodessa. Apua ei saada varhaisessa vaiheessa ja odottaessa ongelmat monimutkaistuvat. Perustasolla ei kyetä auttamaan ja erikoistasolla annettu hoito on kalliimpaa ja toipumisennuste heikkenee. Avunsaannin viivästyminen kuormittaa myös sairastuneen läheisiä ja lisää heidän riskiään sairastua.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta.

Sosiaaliturva on Suomessa asuvien yhteinen turvaverkko, jota tulee uudistaa

Tiistai 21.3.2023 klo 22:09

Vaalikoneissa on väittämä ”Sosiaalituilla eläminen on Suomessa liian helppoa” ja vastauksissa nähty jakolinja: oikeistopuolueet ovat väittämän kanssa samaa mieltä, vasemmalla ollaan eri mieltä.

Oikeus sosiaaliturvaan ja riittävään toimeentuloon ovat hyvinvointivaltion lakivelvoitteinen perusta. Suomessa sosiaaliturvaan sisältyvät esimerkiksi perhe- ja vanhempainetuudet, sosiaali- ja terveyspalvelut, varhaiskasvatus, turva työttömyyden, sairauden tai vamman varalta, perustoimeentulotuki, asumistuki ja kansaneläke.

Suurimmalle osalle sosiaaliturvajärjestelmä toimii hyvin, mutta järjestelmässä on puutteita. Työelämän murros on aiheuttanut työurien pirstaloitumista, pätkätuloja ja ansiotulojen epävarmuutta. Sosiaaliturvaamme on rakennettu ja uudistettu eri tahtisesti ja osissa. Tämä 

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta.

Viherhömppä on mahdollisuus Kymenlaaksolle

Tiistai 21.3.2023

Vihreä siirtymä on Suomelle valtava mahdollisuus. Siihen liittyvät investoinnit arvioidaan olevan Suomessa yli 100 miljardin euron luokkaa vuoteen 2050 mennessä. Se on myös valtava mahdollisuus Kymenlaaksolle, jolla on vahva teollinen perimä. Niiden arvioidaan tuottavan jopa 5 prosentin lisäyksen maamme BKT:hen.

Valtakunnan tasolla täytyy tehdä toimia, joilla varmistetaan vihreiden investointien saaminen Suomeen. Keskeisimpinä luvitusprosessin sujuvuus ja luotettavuus, osaavan työvoiman saanti ja riittävä puhtaan energian tarjonta.

Tulevalla eduskuntakaudella on tehtävä vahvaa edunvalvonta- ja vaikuttamistyötä Kymenlaakson kilpailukyvyn vahvistamiseksi ja siten pysymiseksi tulevien investointien mahdollisena sijoittumispaikkana. Eri alueiden vahvuuksiin pohjautuva teollisuuspoliittisen strategian laatiminen olisi Kymenlaakson etu ja se on saatava kirjattua hallitusohjelmaan.

Ilmastotavoitteiden maalittaminen populistisesti viherhömpäksi ei edistä yhdenkään investoinnin saamista Suomeen. Populistiset puheet ovat Suomen edunvastaisia, eivätkä etenkään ole Kymenlaakson edunmukaisia. Vihreän siirtymän investoinnit voivat parhaimmillaan tuoda Kymenlaaksoon tuhansia uusia työpaikkoja. Ei anneta populismin pilata tätä mahdollisuutta.

Kommentoi kirjoitusta.

Lisää kirjoituksia