Sunilan sulkeminen edellyttää välittömiä tekoja Orpon hallitukselta

Keskiviikko 6.9.2023 klo 9.36

Maanantaina tullut lopullinen tieto Storan päätöksestä sulkea Kotkan Sunilan selluyksikkö oli iso pettymys. Vaikkakin kaikki ennusmerkit jo kesältä viittasivat mikä päätös tulee olemaan.

Erityisen pahoillani olen kaikkien Sunilan työntekijöiden puolesta. Tiedän tehtaalla olleen poikkeuksellisen hyvä yhteishenki ja tekemisen meininki. Tehtaalla puhuttiin Sunilan joukkueesta. Siksi onkin äärimmäisen harmillista, että Storan päätös nyt hajoittaa tuon joukkueen.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta.

Voi Stora minkä teit

Keskiviikko 28.6.2023

Tasasin väliajoin on vuosien saatossa saanut lukea uutisia eri paikkakunnilta, jossa jokin merkittävä työllistäjä on ilmoittanut laittavansa pillit pussiin. Sitä ei ole tarvinnut miettiä mitä äkillinen työpaikan alta sulaminen merkitsee työntekijän kannalta. Sen ymmärtää miettimättäkin. Epävarmuus tulevasta on edessä.

Sen sijaan miettinyt mitä äkilliset ja 

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta.

Tänään on tärkeääkin tärkeämmät vaalit

Sunnuntai 2.4.2023 klo 8.44

Nyt, jos koskaan, on aika äänestää suomalaisten hyvinvoinnin puolesta. Luotan siihen, että suomalaiset lähtevät sankoin joukoin antamaan tukensa sosiaalisesti oikeudenmukaiselle politiikalle.

Luotan siihen suomalaisten tietävän, ettei pienituloisilta leikkaamalla emme Suomen taloutta pelasta. Uskon äänestäjien sydämen olevan punainen ja vasemmalla.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta.

Suomen satamat priorisoitava

Lauantai 1.4.2023 klo 16.24

Euroopan Unioni on priorisoinut alueellaan sijaitsevat satamat. Ylimpään luokkaan kuuluvat EU:n ydinsatamat, joita on 80 kappaletta. Suomessa ydinsatamia ovat HaminaKotka, Helsinki ja Turku/Naantali.

EU vahvistaa infraverkostojaan ydinsatamiensa kanssa ja hallitsee siten resurssejaan. Myös Ruotsi on pystynyt priorisoimaan maan satamaverkostonsa. Suomessa kaikki yritykset järkeistää valtion investointeja satamiin suuntautuviin meri-, rautatie- ja tieverkostoihin ovat kaatuneet heti alkuunsa.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta.

Nuoret ansaitsevat parempaa mielenterveyspolitiikkaa

Torstai 30.3.2023 klo 19.26

Kansallisen Mielenterveysstrategian yhtenä tavoitteena on mieleltään oireilevan varhainen tunnistaminen ja tuki sekä sairastuneen tarpeenmukainen ja oikea-aikainen hoito. On laskettu, että mielenterveyden häiriöt maksavat yhteiskunnallemme n. 11 miljardia vuodessa. Apua ei saada varhaisessa vaiheessa ja odottaessa ongelmat monimutkaistuvat. Perustasolla ei kyetä auttamaan ja erikoistasolla annettu hoito on kalliimpaa ja toipumisennuste heikkenee. Avunsaannin viivästyminen kuormittaa myös sairastuneen läheisiä ja lisää heidän riskiään sairastua.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta.

Sosiaaliturva on Suomessa asuvien yhteinen turvaverkko, jota tulee uudistaa

Tiistai 21.3.2023 klo 22.09

Vaalikoneissa on väittämä ”Sosiaalituilla eläminen on Suomessa liian helppoa” ja vastauksissa nähty jakolinja: oikeistopuolueet ovat väittämän kanssa samaa mieltä, vasemmalla ollaan eri mieltä.

Oikeus sosiaaliturvaan ja riittävään toimeentuloon ovat hyvinvointivaltion lakivelvoitteinen perusta. Suomessa sosiaaliturvaan sisältyvät esimerkiksi perhe- ja vanhempainetuudet, sosiaali- ja terveyspalvelut, varhaiskasvatus, turva työttömyyden, sairauden tai vamman varalta, perustoimeentulotuki, asumistuki ja kansaneläke.

Suurimmalle osalle sosiaaliturvajärjestelmä toimii hyvin, mutta järjestelmässä on puutteita. Työelämän murros on aiheuttanut työurien pirstaloitumista, pätkätuloja ja ansiotulojen epävarmuutta. Sosiaaliturvaamme on rakennettu ja uudistettu eri tahtisesti ja osissa. Tämä 

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta.

Viherhömppä on mahdollisuus Kymenlaaksolle

Tiistai 21.3.2023

Vihreä siirtymä on Suomelle valtava mahdollisuus. Siihen liittyvät investoinnit arvioidaan olevan Suomessa yli 100 miljardin euron luokkaa vuoteen 2050 mennessä. Se on myös valtava mahdollisuus Kymenlaaksolle, jolla on vahva teollinen perimä. Niiden arvioidaan tuottavan jopa 5 prosentin lisäyksen maamme BKT:hen.

Valtakunnan tasolla täytyy tehdä toimia, joilla varmistetaan vihreiden investointien saaminen Suomeen. Keskeisimpinä luvitusprosessin sujuvuus ja luotettavuus, osaavan työvoiman saanti ja riittävä puhtaan energian tarjonta.

Tulevalla eduskuntakaudella on tehtävä vahvaa edunvalvonta- ja vaikuttamistyötä Kymenlaakson kilpailukyvyn vahvistamiseksi ja siten pysymiseksi tulevien investointien mahdollisena sijoittumispaikkana. Eri alueiden vahvuuksiin pohjautuva teollisuuspoliittisen strategian laatiminen olisi Kymenlaakson etu ja se on saatava kirjattua hallitusohjelmaan.

Ilmastotavoitteiden maalittaminen populistisesti viherhömpäksi ei edistä yhdenkään investoinnin saamista Suomeen. Populistiset puheet ovat Suomen edunvastaisia, eivätkä etenkään ole Kymenlaakson edunmukaisia. Vihreän siirtymän investoinnit voivat parhaimmillaan tuoda Kymenlaaksoon tuhansia uusia työpaikkoja. Ei anneta populismin pilata tätä mahdollisuutta.

Kommentoi kirjoitusta.

Puhe puoluevaltuustossa 19.3.2023

Sunnuntai 19.3.2023 klo 14.04

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät puoluevaltuutetut

Meistä jokainen tietää, että Suomen taloutta ei pelasteta leikkaamalla pienituloisilta. Meistä jokainen tietää, että poliittiset päätökset, joilla lisäämme eriarvoisuuttaa ja pahoinvoinnin kasvua ovat taloudellisesti kestämättömiä.

Hyvät ystävät

Mitä enemmän olen tavannut vaalitoreilla ihan tavallisia suomalaisia, niin sen vakuuttuneempi olen siitä, että äänestäjät tietävät saman kuin me. Viime päivien viesti on ollut selvä. Äänestäjät tietävät saman kuin me.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta.

Kompensaatiota Kaakkois-Suomen vihreän siirtymän investointeihin

Torstai 9.3.2023 klo 22.18

Kaakkois-Suomen kärsii tosiasiallisesti tuulivoimalakiellosta. Tämä on seurausta puolustusvoimien vahvasta ja nykyoloissa hyvinkin perustellusta roolista tuulivoimaloiden lupa-asioissa.

Tuulivoimalat ovat tällä hetkellä suurin yksittäinen investointikohde Suomessa. Kaakkois- ja Itä-Suomi jäävät vuosittain paitsi miljardien investointeja, tuulivoimaa seuraavia verotuloja sekä alueen maanomistajat ilman tuulivoima-alueiden suhteellisen hyviä vuokratuloja.

Tuulivoimakiellolla on myös merkittävä vaikutus alueemme mahdollisuuteen saada uusia vihreän siirtymän investointia. Etenkin Kymenlaaksoa kohtaan on parhaillaan erittäin suurta kiinnostusta tuoda uusia investointeja. Näiden hankkeiden kohdalla nousee aina esiin kysymys tuulivoiman saatavuudesta alueellamme ja se onkin tällä hetkellä meidän Akilleen kantapäämme.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta.

Tulevaisuutta ei rakenneta riitelemällä

Sunnuntai 26.2.2023 klo 0.25

Poliittisilla päättäjillä on yhteinen vastuu yhteiskunnan ilmapiiristä. Päätöksenteon ilmapiiri heijastuu koko yhteiskunnan ilmapiiriin. Niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti. Sosiaalisenmedian ja klikkijournalismin myötä kehityssuunta on ollut huolestuttava.

Paikallisesti keskinäinen riitely tarkoittaa pahimmillaan luottamuspulaa koko päätöksentekoon ja tehtyihin päätöksiin. Eri yhteyksissä etenkin yritysten edustajat peräänkuuluttavat hyvää päätöksenteon ilmapiiriä miettiessään sitoutumistaan paikkakunnalle.

Lue lisää »

2 kommenttia .

Merenkulun miehistötuki turvaa työpaikat

Torstai 23.2.2023

Kokoomus ja kristillisdemokraatit esittivät varjobudjeteissaan miehistötuen leikkaamista runsaalla 75 miljoonalla eurolla. Toivottavasti esitys ei päädy toteutettavaksi vaalien jälkeen.

Merenkulku tarjoaa työtä tuhansille ihmisille. Miehistötuessa ei jaeta ”uutta” rahaa varustamoille. Varustamo tilittää valtiolle työntekijän palkoista ennakkopidätykset sekä työeläke- ja tapaturmavakuutusmaksut, mutta valtio palauttaa ne sitten takaisin varustamolle.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta.

Ne piirtää kel on liituu

Keskiviikko 22.2.2023 klo 14.29

Tilinpäätöstiedot valtakunnan tasolla toteutuneista vuoden 2022 sosiaali- ja terveysmenoista ovat alkaneet tipahdella kuntiin. Luvut ovat tulevien vuosien kuntatalouden kannalta juuri niin haastavat kuin loppu vuodesta on ennakoitu monelta taholta.

Taustalla vuoden alusta aloittaneet hyvinvointialueet ja niiden rahoitus. Kuntien verotukseen kohdistuva laskennallinen leikkaus yhdessä kuntien saamien valtionosuuksien romahduksen kanssa näyttää muodostavan melkoisen yhtälön.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta.

Hyvinvoinnin luominen kannattaa

Maanantai 16.1.2023 klo 8.18

Taloudessa ollessa tiukkaa, vaaditaan vaikeita päätöksiä. Niitä tehdessä pitää tuntea tavallisen suomalaisen arki. Vaikeatkin päätökset pitää tehdä oikeudenmukaisesti. Heikoimmassa asemassa olevilta leikkaaminen ei pelasta Suomea. Parasta taloudenpitoa on tavallisten suomalaisten hyvinvoinnista huolehtiminen.

Arvoiltaan kova talouspolitiikka ei huomioi säästöjen vahingollisia vaikutuksia ihmisten hyvinvointiin. Taloudesta huolehtiminen on muutakin kuin luvut exel-taulukossa. Päätöksiä tehdessä pitää avata silmänsä myös niiden kielteisille vaikutuksille.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta.

Edunvalvontaan vaikuttavuutta

Tiistai 3.1.2023

Olen saanut nykyisessä roolissani Kotkan kaupunginhallituksen puheenjohtajana olla mukana kaupunkimme edunvalvonta- ja vaikuttamistyössä. Olen myös päässyt vaikuttamaan alueelliseen vaikuttamistyöhön Kymenlaakson liiton luottamustehtävieni kautta. Molempien osalta vaikuttamistyön pohjalla on nykyään aktiivisesti päivittyvä edunvalvontasuunnitelma.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta.

Toiveet vuodelle 2023

Sunnuntai 1.1.2023

Tämä maailman historian kannalta raskas ja ruma vuosi alkaa olemaan taputeltu. Vaikka vuosi sitten tähän aikaan olivat vaaran merkit Venäjän tulevista toimista jo nähtävissä, harva taisi uskoa Putinin astuvan rajan yli. Rajan, jonka ylittäminen toi maailmarauhan ylle synkän kärsimyksien pilven. Peruuttamattomia tekoja, joiden vaikutus heijastuu laajasti ympäri maailman. Myös meidän suomalaistenkin arkeemme.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta.

Ryhmäpuheenvuoro. Hyvinvointialueen talousarviokokous

Tiistai 20.12.2022

Valtakunnallinen sote-ratkaisu on pian siirtymässä vuosikymmenten vatvomisen jälkeen varsinaiseen toteutusvaiheeseen.  Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastuspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy alueen kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille. Sen jälkeen ei ole enää kyse valmistautumisesta muutokseen, vaan muutos on totisinta totta.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta.

Talousarviopuhe 14.11.2022

Maanantai 14.11.2022

Käsissänne on kaupunginhallituksen esitys talousarviosta vuodelle 2023 ja taloussuunnitelmasta vuoteen 2025 saakka. Talousarviota laadittaessa oli jo heti sen ensi metreillä selvää, että talousarviossa huomio meillä valtuutetuilla tulee kiinnittymään erityisesti investointiosaan sekä vuosiin 2024 ja 2025. Tässä puheenvuorossa en tule menemään talousarvion ja taloussuunnitelman yksityiskohtiin, vaan pyrin tarkastelemaan kokonaisuutta ylätasolla vähän laajempaa perspektiiviä hakien.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Kotka, talousarvio

Vastuu demokratiamme puolustamisesta kuuluu kaikille

Tiistai 8.11.2022 klo 12.02

Nykyisessä tehtävässäni olen saanut syksyisin viedä kaupungin tervehdyksen kotkalaisten nuorten kutsuntatilaisuuteen. Tehtävä on yksi mieluisimmista vuosittain toistuvista tehtävistäni.

Huomatessani kalenteristani tervehdyksen esittämisen jälleen lähestyvän pysähdyin Ukrainan sodasta johtuen miettimään aiempia vuosia pidempään tervehdykseni sanomaa.

Kutsunnat käytiin tällä kertaa ihan erilaisessa ajassa kuin vuosi sitten. En kuitenkaan...

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta.

Kohti jäsenäänestystä: "Tulevissa vaaleissa on kyse ostovoiman turvaamisesta ja alueemme edunvalvonnasta"

Keskiviikko 17.8.2022 klo 9.25

Kotkan Sosialidemokraattinen työväenyhdistys asetti yksimielisesti minut kesäkuussa pitämässään jäsenkokouksessaan eduskuntavaaliehdokkaakseen. Olen kiitollinen työväenyhdistyksen jäsenille mahdollisuudesta asettua ehdokkaaksi eduskuntavaaleihin.

Piirimme alueella toimivat työväenyhdistykset asettivat kaikkiaan 20 ehdokasta. Vaalipiirissämme saa tämänhetkisen tiedon perusteella asettaa 15 ehdokasta, joten kaikkia halukkaita ei voi nimetä ehdokkaiksi. Nyt on edessä jäsenäänestys vaalipiirimme eduskuntavaaliehdokkaista. Mielestäni tämä on osoitus puolueemme elinvoimasta.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta.

On aika ajaa Kymenlaakson etua

Lauantai 4.6.2022 klo 17.44

Venäjän Ukrainassa aloittaman sodan vaikutukset näkyvät merkittävänä riskinä talous- ja työllisyystilanteelle Suomessa. Erityisesti Kaakkois- ja Itä-Suomessa. Teollisuus ja logistiikka maakuntana Kymenlaakson kokonaisriskit lienevät kaikkein suurimmat. Matkailun ja rajaylitysten osalta Etelä-Karjalan tilanne heikkenee eniten, mutta samoja vaikutuksia heijastuu myös Kymenlaakson harmiksi.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Kymenlaakso

Vanhemmat kirjoitukset »