Vappupuhe 1.5.2019 Kotka

Share |

Keskiviikko 1.5.2019


Hyvä juhlaväki

Sosialidemokraattinen liike on koko olemassa olonsa ajan halunnut rakentaa Suomea maaksi, jossa sen jokaisella jäsenellä on yhtäläiset oikeudet ja mahdollisuudet. Mahdollisuus hyödyntää omat lahjakkuutensa ja rakentaa niiden varaan hyvä tulevaisuus.

Meidän aloitteesta Suomea on rakennettu pohjoismaiseksi hyvinvointivaltioksi jo yli sadan vuoden ajan. Päättäväisesti askel kerrallaan. Yhtä päättäväisesti olemme olleet valmiita puolustamaan hyvinvointivaltiotamme hetkinä, jolloin sen olemassaolo on ollut uhattuna. Me olemme myös vastustaneet vallan ja vaurauden keskittymistä yhä harvempien käsiin?

Viimeiset neljä vuotta Suomea hallinnut Sipilän oikeistohallitus on todellinen pohjanoteeraus Suomen demokratian historiassa. Koko hallituskauden ajan harjoitettu eriarvoisuutta kasvattanut oikeistopolitiikka heikensi kaikkein heikoimmassa asemassa olevien asemaa ja tarjosi saman aikaisesti kaikkein varakkaimmille mahdollisuuden kasvattaa varallisuuttaan entisestään.

SDP tarjosi eduskuntavaaleissa aidon vaihtoehdon eriarvoisuutta lisäävälle politiikalle. Me nousimmekin vaaleissa suurimmaksi puolueeksi. Valitettavasti vaalien tuloksessa hallitusvastuun kantoi vain Keskusta. Kokoomus ja Perusuomalaiset pääsivät luikahtamaan kuin koirat veräjästä siitä huolimatta, että he olivat ihan yhtä suuressa vastuussa Sipilän hallitusohjelman luomisesta ja hyväksymisestä. Suomen suunnan kääntäminen olisi helpompaa, mikäli vaaleissa saamamme valtakirja olisi ollut nyt saamaamme suurempi.

Tasainen vaalitulos luo vaikeuksia hallitusneuvotteluihin. Nyt tarvitaankin kaikilta puolueilta taitoa ja halua aitoon yhteistyöhön. Suomi ja suomalaiset ansaitsevat toimintakykyisen hallituksen ja ennen kaikkea sosiaalisesti oikeudenmukaisen hallitusohjelman, jonka läpiviemiseen löytyy osaamista ja vahvaa sitoutumista.

Minun terveiset hallitusneuvottelijoille on seuraava: Te olette saaneet vaaleissa meiltä kansalta mandaatin. Emme ole antaneet teille valtakirjaa riitelyyn ja torailuun, vaan odotamme teiltä kykyä tehdä yhteistyötä ja löytää ratkaisut hyvinvointimme turvaamiseksi.

Tulevalla hallituskaudella on perusturvantasosta huolehdittava ja sosiaaliturvaa uudistettava nykyistä paljon joustavammaksi. Työn vastaanottaminen pitää aina olla kannattavampaa kuin kotiin jääminen. Etuisuuksien leikkaaminen ja jäädyttäminen on lopetettava. Eriarvoisuuden vähentämiseksi pitää tehdä aktiivisesti töitä niin kauan kuin Suomessa on leipäjonoja.

Koulutukseen on satsattava. Suomalainen hyvinvointi perustuu työhön ja työpaikkoihin. Työpaikkamme syntyvät osaamisesta ja osaaminen koulutuksesta. Koulutus on paras keino ehkäistä syrjäytymistä. Suomen kilpailukyvystä huolehdimme parhaiten varmistamalla suomalaisen osaamisen kasvun.

Suomalaisten arkeen yksi merkittävimmin vaikuttavista asioista on reilut työmarkkinat. Yleissitovat työehtosopimukset luovat ihmisille ja yrityksille turvaa. Niillä taataan vähimmäisehdot työlle ja turvataan reilut työsuhteet erityisesti heikoimmassa työmarkkina-asemassa oleville. Samalla ne takaavat reilun ja tasa-arvoisen mahdollisuuden yrittää. Siksi yleissitovuutta pitää puolustaa nyt ja tulevaisuudessa.

Vaalien loppusuoralla nähtiin, että ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen ovat poliittisesti hankala kysymys. Mitä lähemmäksi tulemme vaadittavia käytännön ratkaisuja, sitä helpompi on poliittisten irtopisteiden kerääminen. Meiltä poliittisilta päättäjiltä vaaditaan ilmastomuutoksen kieltämisen ja vähättelyn sijaan kykyä käydä kansalaisten kanssa aitoa ja avointa keskustelua aiheesta ja löytää yhdessä ratkaisuja joihin mahdollisimman moni voi arjessaan sitoutua. Ilmastonmuutoksen torjuminen pitää toteuttaa mahdollisimman oikeudenmukaisesti ja sosiaalisesti kestävästi. Toivon, että kuulemme tässä asiassa etenkin nuoriamme, sillä heidän tulevaisuudesta on ennen kaikkea kyse.

Suomen vauraus perustuu pitkälti metsäteollisuuteen. Suomessa on tutkimukseen perustuvaa korkeaa metsänhoidon osaamista. Suomessa metsämaa ei autioidu hakkuiden jälkeen, vaan uusi metsä kasvatetaan aina tilalle. Laskennalliset hiilinielumallit ja niihin pohjautuva ideologia eivät saa estää Suomen metsäteollisuuden uudistumista ja siten uhata meille tärkeiden teollisten työpaikkojen syntyä ja olemassa oloa. Vihreiden kannanotot Kemiin suunnitellun investoinnin osalta ovat kansantaloutemme kannalta vaarallisia. Suomeen pitää löytää hallitusratkaisu jonka toimijat ymmärtävät, että metsäteollisuus kuuluu Suomeen myös ilmastonmuutoksen torjunnan aikakaudella.

Kymenlaakson edunvalvonta on nostettava alueemme kansanedustajien työn keskiöön. Se tarkoittaa, että Kotolahden ratapiha pitää saada vihdoin valmiiksi. Satamamme kilpailukyvyn ja toiminnan kannalta on erityisen tärkeää saada ratojen kantavuutta nostettua sekä kaksoisraide kokonaisuudessaan Kotka-Kouvola välille. Samoin Haminaan vievän radan kehittäminen. Koko Kymenlaakson osalta ykköshanke on VT 15 saaminen turvalliseksi rakentamalla nelikaistainen tie koko välille. Toivon alueemme kansanedustajille rohkeutta ja viisautta oman alueemme asioiden eteenpäin viemisessä.

Tänään Vappuna me juhlimme vapauden, ihmisoikeuksien, solidaarisuuden, tasa-arvon ja rauhan puolesta. Toivon, että arjen koittaessa huomenna me yhdessä löydämme keinot saada arvomme teoiksi, joilla puolustamme hyvinvointiamme ja rakennamme parempaa huomista, jossa eriarvoisuuden kasvulle ei ole sijaa.

Hyvät ystävät. Lopuksi vielä teille yksi tärkeä kysymys.

Mitä mieltä olette, onko hauska tärkeää?

Lainaan netistä löytämääni ajatusta ja vastaan: Totta vieköön, se on. Itse asiassa se kuuluu hyvän elämän ytimeen. Ilo. Hauskuus. Nauru. Ilottelu. Kaikki mikä pirskahtelee olemisen keveyttä, on tärkeää.

Siksi toivotankin teille kaikille pirskahtelevan iloista vappua ja hauskaa kesää.


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini