Talousarviopuhe 14.11.2022

Share |

Maanantai 14.11.2022


Käsissänne on kaupunginhallituksen esitys talousarviosta vuodelle 2023 ja taloussuunnitelmasta vuoteen 2025 saakka. Talousarviota laadittaessa oli jo heti sen ensi metreillä selvää, että talousarviossa huomio meillä valtuutetuilla tulee kiinnittymään erityisesti investointiosaan sekä vuosiin 2024 ja 2025. Tässä puheenvuorossa en tule menemään talousarvion ja taloussuunnitelman yksityiskohtiin, vaan pyrin tarkastelemaan kokonaisuutta ylätasolla vähän laajempaa perspektiiviä hakien.


Nyt tässä hetkessä ollessamme päättämässä vuoden 2023 talousarviosta ja vuosien 2024 – 2025 taloussuunnitelmasta korostuu se miten olemme onnistuneet hoitamaan aiempina vuosina talouttamme. Erityisen tärkeää tulevien vuosien kannalta on myös, se kuinka onnistumme taloudessamme tänä kuluvana vuonna. Eikä pelkästään se kuinka me onnistumme, vaan erityisesti se miten Kymsote selviää nämä vuoden viimeiset viikot. Tässä hetkessä ei voi muuta kuin toivoa, että Kymsote pysyy vähintään siinä ennusteessa minkä varaan on tämän vuoden ennusteemme laskettu.


Mikäli tulos on ennustetta huonompi, niin sillä tulee olemaan vakavia vaikutuksia tulevien vuosiemme taloutemme suunnittelun kannalta. Suora vaikutus tulee siitä, että jokainen ennusteen ylimenevä euro pienentää taseeseemme kertynyttä ylijäämää ja on vastassamme ensi vuonna talousarvion ja taloussuunnittelun valmistelua tehdessämme.


Olemme onnistuneet hoitamaan talouttamme viime vuosina siten, että meillä on tällä hetkellä riittävä puskuri ottaa vastaan hyvinvointialueiden syntymisestä kuntien rahoitukseen aiheutuvat negatiiviset vaikutukset. Pieni pelko ja rehellisesti sanottuna ei ihan pieni pelko on olemassa siitä millaisina toteutuvat eri puolilla Suomea tämän vuoden sotemenot. Sitä emme tässä hetkessä tiedä, mutta vakava uhka on olemassa siitä, että nykyinen voimassa oleva paras arvio tulee ylittymään ja sillä tulee olemaan iso negatiivinen merkitys tulevien vuosiemme valtionosuuksiin.


Kuten jokainen meistä on voinut talousarviokirjan vuosien 2024 ja 2025 luvuista huomata tulee taloutemme olemaan jo nykyisillä arvioilla vahvasti negatiivinen. Näiden vuosien valtionosuuksien määräksi on arvioita tämänhetkisen tiedon varassa n. 20 miljoonaa euroa vuodessa, kun sen pitäisi olla n. 28 miljoonaa, jotta taloutemme olisi tasapainossa noina vuosina. Ei siis soisi yhdenkään lisäeuron menetystä valtionosuuksiin. Siihen ei puskurimme enää riitä.


Kestävän ja tasapainoisen taloutemme suunnittelua ei uhkaa pelkästään epävakaa kuva hyvinvointialueiden syntymisestä. Toinen uhkaava tekijä on talouden yleinen epävarmuus. Koronan ja Venäjän hyökkäyssodasta aiheutuvat mullistukset maailman ja sitä kautta Suomen taloudessa näkyvät jo nyt taloutemme suunnittelussa. Korkojen nousu, korkealle kohonneet inflaatioluvut, ennusteet talouskasvun hidastumisesta ja jopa taantuman uhka ovat yllämme päättäessämme tänään talousarviostamme. Se missä suuressa mikäkin uhkakuva aikanaan toteutuu, on arvoitus, joka ei ole meidän käsissämme.


Verotulojemme ennusteita parempi toteutuminen on ollut viimeisimpinä vuosina ilahduttavaa. Työllisyystilanne on edelleen muuta maata heikompi, mutta selvästi parempi kuin joitakin vuosia sitten. Itse asiassa en muista onko minun valtuusto urani aikana ollut Kotkan työttömyystilanteen ero valtakunnan kokonaistilanteeseen nähden näin pieni kuin mitä se on tällä hetkellä. Tämä hyvä kehitys on vaarassa vähintään hidastua tai pahimmillaan kääntyä väärään suuntaan yleisen taloustilanteen heiketessä ja on siten uhka tuleville vuosillemme.


Talousarvioehdotus pitää sisällään talouttamme tasapainottavia elementtejä, vaikkei niitä ole kirjassa erikseen sellaisiksi nimetty. Energiakulujen osalta talousarvion sisällä on mm. miljoonan säästövaade vuosittain taloussuunnitelma vuosina. Ehdotuksessa on myös jätetty tekemättä henkilöstökuluja lukuun ottamatta kustannuksiin kohdistuvat indeksitarkastukset mikä tarkoittaa taloussuunnitelmakaudelle tulevia säästötavoitteita. Lisäksi viimeisimmän valtuuston hyväksymän taloudentasapainostusohjelmassa päätettyjä taloutta tasapainottavia toimenpiteitä on jatkettu ja ne ovat taloussuunnittelun pohjana.


Näiden lisäksi voi jo nyt todeta, että kaikki ennusmerkit ovat siinä asennossa, jotka johdattavat meidät kohti taloutta tasapainottavia päätöksiä ensi vuonna. Mikä on tarvittavan sopeuttamisen taso, selviää alkusyksyyn mennessä. Nykyistä tarkemmat alustavat arviot osataan varmaan laskea jo kesällä. Tähän on meidän päättäjien syytä henkisesti jo valmistautua. Virkakoneiston odotan ottavan sen verran etunojaa, että alkavat jo heti alkuvuodesta miettiä mahdollisia keinoja, vaikka vain listauksen omaisesti, joita voimme alkaa poliittisesti pohtimaan jo heti alkusyksystä sopeuttamisen tason ollessa selvillä. Syksyllä ei ole enää aikaa miettiä vaan kohteita, vaan niistä on kyettävä päättämään nopeasti.


Kaupunginhallituksen esitys lähtee siitä, että kumulatiivinen ylijäämämme on taloussuunnitelmakauden lopussa vuonna 2025 1,77 miljoonaa ylijäämäinen. Suoraan sanottuna rimaa hipoen mennään. Toivonkin valtuustoryhmiltä ja valtuutetuilta tänään vastuullisia päätöksiä, jotta kokonaisuus säilyy suunnitellulla tavalla positiivisena ja rima jää kannattimilleen kokouksen päättyessä. Oikein hyvää talousarviokokousta kaikille, muistetaanhan pitää kiinni strategiamme mukaisesti hyvästä päätöksenteon ilmapiiristä.

Avainsanat: Kotka, talousarvio


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini