Hyvinvoinnin luominen kannattaa

Share |

Maanantai 16.1.2023 klo 8.18


Taloudessa ollessa tiukkaa, vaaditaan vaikeita päätöksiä. Niitä tehdessä pitää tuntea tavallisen suomalaisen arki. Vaikeatkin päätökset pitää tehdä oikeudenmukaisesti. Heikoimmassa asemassa olevilta leikkaaminen ei pelasta Suomea. Parasta taloudenpitoa on tavallisten suomalaisten hyvinvoinnista huolehtiminen.

Arvoiltaan kova talouspolitiikka ei huomioi säästöjen vahingollisia vaikutuksia ihmisten hyvinvointiin. Taloudesta huolehtiminen on muutakin kuin luvut exel-taulukossa. Päätöksiä tehdessä pitää avata silmänsä myös niiden kielteisille vaikutuksille.

Väärällä talouspolitiikalla lisätään hyvinvointivelkaa. Liian kapeakatseisten päätösten vaikutukset näkyvät nopeasti hyvinvoinnin laskuna, eriarvoisuuden kasvuna ja syrjäytymisen lisääntymisenä. Hyvinvointivelka tulee maksettavaksi korkojen kera ja nopeammin kuin valtion velka.

Sen sijaan, että armottomalla leikkauspolitiikalla lisäämme yhteiskuntamme jäsenten eriarvoisuutta sekä sosiaalisia- ja terveydellisiä ongelmia, on pystyttävä tekemään päätöksiä, jotka tukevat hyvinvointimme kasvua. Päätökset, joilla voimme puuttua pahoinvoinnin juurisyihin, ovat kestävintä talouspolitiikkaa.

Suomen tulevaisuuden kannalta erityisen tärkeää on huolehtia lastemme ja nuortemme hyvinvoinnista. Nuorten hyvinvointia tukevia ja syrjäytymistä ehkäiseviä päätöksiä tarvitaan välittömästi. Ilman hyvinvoivia nuoria Suomella ei ole tulevaisuutta.

Kestävän talouden kannalta on erityisen tärkeää myös huolehtia vuoden alussa aloittaneiden hyvinvointialueiden taloudellista kyvystä vastata tämän hetken palvelutarpeesta ja jo syntyneen hoitovelan pikaisesta purkamisesta. Kestävä ratkaisu ei voi olla se, että talouden nimissä jätämme ihmiset hoitamatta. Hoitovelan hoitamatta jättäminen on ongelmien siirtämistä. Se tulee jo lähitulevaisuudessa maksamaan meille kansakuntana todella paljon.

Hyyvinvoinnin luominen tulee halvemmaksi kuin pahoinvoinnin hoitaminen. Siksi millään sellaisella säästöpolitiikalla, jolla aiheutetaan pahoinvoinnin kasvua, ei Suomen taloutta kuntoon laiteta.


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini