Sosiaaliturva on Suomessa asuvien yhteinen turvaverkko, jota tulee uudistaa

Share |

Tiistai 21.3.2023 klo 22.09


Vaalikoneissa on väittämä ”Sosiaalituilla eläminen on Suomessa liian helppoa” ja vastauksissa nähty jakolinja: oikeistopuolueet ovat väittämän kanssa samaa mieltä, vasemmalla ollaan eri mieltä.

Oikeus sosiaaliturvaan ja riittävään toimeentuloon ovat hyvinvointivaltion lakivelvoitteinen perusta. Suomessa sosiaaliturvaan sisältyvät esimerkiksi perhe- ja vanhempainetuudet, sosiaali- ja terveyspalvelut, varhaiskasvatus, turva työttömyyden, sairauden tai vamman varalta, perustoimeentulotuki, asumistuki ja kansaneläke.

Suurimmalle osalle sosiaaliturvajärjestelmä toimii hyvin, mutta järjestelmässä on puutteita. Työelämän murros on aiheuttanut työurien pirstaloitumista, pätkätuloja ja ansiotulojen epävarmuutta. Sosiaaliturvaamme on rakennettu ja uudistettu eri tahtisesti ja osissa. Tämä on tehnyt järjestelmästä monimutkaisen ja hajanaisen, aiheuttaen esimerkiksi sen, että turvaverkko ei aina kannattele, vaan aiheuttaa väliinputoamista. Väliinputoajat ovat usein köyhyysrajalla tai sen alapuolella eläviä, joiden elämää kuormittavat esimerkiksi pitkäaikaissairaudet ja epävarmuus toimeentulosta.

Tulevan hallituksen täytyy jatkaa kuluvalla hallituskaudella käynnistettyä sosiaaliturvauudistusta. Erityisesti tulee varmistaa järjestelmä, joka turvaa ennakoitavan ja riittävän turvan heille, joiden kohdalla se ei nykyisellään toteudu. Heitä ovat esimerkiksi köyhyyttä kokevat lapsiperheet ja nuoret, sairauden tai vamman vuoksi osatyökykyiset tai työttömät, asunnottomat ja pitkäaikaistyöttömät ja/tai muutoin haavoittuvuudelle ja syrjinnälle alttiit henkilöt.

Jotta yksilö voi toteuttaa itsensä kehittämistä, kouluttautumista, kuntoutumista ja työllistymistä on hyvinvointivaltion tehtävänä tarvittaessa turvata varhainen, ihmislähtöinen tuki, vaikuttava hoito, kuntoutus ja palvelut sekä opiskelun ja osa-aikaisen työnteon mahdollistava perustoimeentuloa vaarantamaton, kannustava, ihmisten tarpeisiin vastaava järjestelmä.


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini